Leden

Aan het lidmaatschap van de Gebruikersvereniging is tevens de toegang tot de ESCROW-regeling verbonden en verwerkt in de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Nieuwe klanten van Aareon NL worden automatisch aangemeld voor het lidmaatschap van de Gebruikersvereniging, betalen het eerste jaar geen contributie en Escrow-vergoeding en kunnen op die manier kennis maken en de voordelen benutten die het lidmaatschap biedtā€¯. De hoogte van de jaarlijkse contributie is afhankelijk van het aantal verhuureenheden (z.g. staffel) en het aantal productgroepen dat u afneemt. Informeer over het lidmaatschap door een mail naar secretaris@ugaareon.nl te sturen.