Spring naar content

Disclaimer

In blogs en berichten op UGAareon.nl verwijzen wij soms naar externe internetsites en/of informatiebronnen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto’s op UGAareon.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming.

Uitzondering: leden van de Gebruikersvereniging UGAareon mogen teksten voor intern gebruik kopiƫren, mits daarbij de bron UGAareon wordt vermeld.