De vereniging

De Usersgroup heeft als doel belangenbehartiging van de leden, zijnde vastgoedbeheerders met één of meerdere producten van Aareon.

Samen met de aangesloten leden heeft de Gebruikersvereniging recent het navolgende Toekomstbeeld van de UGA ontwikkeld:

Een professionele Usersgroup die de belangen behartigt van de aangesloten leden die actief participeren in de vereniging. Leden delen kennis met behulp van verschillende middelen zoals digitale platforms, werkgroepen, kennissessies en FAQ’s. Het bestuur van de UGA beoogt een volwaardige gesprekspartner van de directie van Aareon te zijn in het vertolken van de belangen, verwachtingen en visies van de leden.

In wederzijds vertrouwen en met het oog op het creëren van een win-win situatie, voeren zij overleg over onder andere de strategische productontwikkeling, de dienstverlening, de visie op de toekomst en de jaarlijkse Roadmap van Aareon Nederland

Samengevat: actieve participatie van de leden, belangenbehartiging, kennisdeling en beïnvloeding van de productontwikkeling zijn de kernwoorden van de UGA. Bent u nog geen lid, maar herkent u zich wel in deze kenmerken, meldt u zich dan aan als lid. Dat kan met een mail aan de bestuurssecretaris of door het invullen en versturen van het contactformulier.