Werkgroep ESCROW/Data in de Cloud voortvarend van start

De werkgroep ESCROW/Data in the Cloud, bestaande uit 5 corporatievertegenwoordigers, Tineke de Vries als voorzitter en Marein Boekhoudt als bestuurssecretaris is 16 december van start gegaan met het inventariseren van de verrichtingen van Aareon tot nu toe op dit vlak. Tijdens de 2e Teamsmeeting (11 januari) van de werkgroep heeft Bart Kalshoven (CTO Aareon)cduidelijk gemaakt wat de doelstellingen van Aareon in deze zijn en wat al is voorbereid. Tevens hebben alle leden ingebracht welke vraagstukken vanuit het oogpunt van business continuity een plaats moeten krijgen in een nieuwe ESCROW-regeling. Dat bevestigt het eerdere vermoeden dat het een zeer omvangrijk terrein betreft. De eerste actie de komende weken zal zijn het in kaart brengen van alle IT-raakvlakken met dit onderwerp. Daarna komen we voor een check bij jullie terug.
Ga terug