Ledenvergadering bepaalt de prioriteiten voor het komende jaar!

De leden van de Gebruikersvereniging hebben tijdens de Algemene Leden Vergadering van 19 april 2022 de prioriteiten bepaald voor het komende jaar (2e helft 2022 en 1e helft 2023). Het Bestuur had daartoe een online-behoefte onderzoek onder de leden uitgevoerd en de resultaten gepresenteerd.
Zo werd de leden de vraag gesteld: ‘wat zijn voor u het komend jaar de belangrijkste IT-onderwerpen en vind u dat de UGA hierin ondersteuning zou moeten kunnen bieden?

De navolgende 5 onderwerpen scoorden de hoogste prioriteit: (voorbereiding op) de transitie naar Tobias 365, security in de breedste zin, koppelingen, datagedreven werken en samenwerkingsverbanden.

Het bestuur kan dit natuurlijk niet alleen. De leden gaan elkaar onderling steunen via informatie-uitwisseling en kennisdeling. Maar een paar extra handen bij het bestuur zijn welkom!
Ga terug