Het bestuur

Het Bestuur van de Gebruikersvereniging UGAareon.nl is door de Ledenvergadering gekozen uit de participerende leden

Na het afscheid van de bestuursleden Harry Wijnands (Woonstede) en Richard de Wilde (Rochdale), wordt het Bestuur van UGAareon.nl gevormd door een 4-tal leden en op secretarieel en beleidsmatig terrein bijgestaan door een Bestuurssecretaris. Het besturen van een vereniging is vrijwilligerswerk en vul je naast je functie/betrekking in. Uitbreiding van het aantal bestuursleden is zeker gewenst nu zich belangrijke ontwikkelingen zoals Tobias 365 aandienen.

Interesse en eens vrijblijvend meedraaien? Stuur een berichtje aan Debbie Witsenburg