Succes vraagt om herhaling

Drie jaar geleden werd binnen de gebruikersvereniging het Platform Tobias AX-gebruikers opgericht met de doelstellingen: kennisuitwisseling, belangenbehartiging en productontwikkeling. Een redelijk vaste kern van ruim 20 gebruikers heeft in nauwe samenwerking met Aareon aansprekende resultaten geboekt.

Inmiddels is per 1 juni een 2e platform geïnitieerd: Platform Trace & Treasury. De aanwezige 26 gebruikers hebben zich meteen ingedeeld in een 5-tal werkgroepen die samen met Aareon aan de slag gaan wat betreft verdere productontwikkling.