Doelstelling en visie van de gebruikersvereniging

De Usersgroup heeft als doel belangenbehartiging van de leden, zijnde vastgoedbeheerders met één of meerdere producten van Aareon.

Samen met de aangesloten leden heeft de Gebruikersvereniging in 2016 het navolgende Toekomstbeeld van de UGA ontwikkeld:

Een professionele Usersgroup die de belangen behartigt van de aangesloten leden, zij participeren actief in de vereniging. Leden delen kennis met behulp van verschillende middelen zoals digitale platforms, werkgroepen, kijkjes in de keuken, etc. Het bestuur van de UGA is een volwaardige gesprekspartner van de directie van Aareon.

In vertrouwen en met het oog op het creëren van een win-¬‐win situatie, voeren zij overleg over onder andere de strategie, de dienstverlening, de toekomst en de roadmap van Aareon Nederland

Samengevat: actieve participatie van de leden, belangenbehartiging, kennisdeling en beïnvloeding van de productontwikkeling zijn de kernwoorden van de UGA. Bent u nog geen lid, maar herkent u zich wel in deze kenmerken, meldt u zich dan aan als lid.