Algemene Leden Vergadering 2020

De Algemene Leden Vergadering van de Gebruikersgroep UGAareon.nl stond gepland voor 23 april 2020, maar is vanwege de opgelegde beperkingen ter bestrijding van het Corona-virus tot nader order verdaagd. Het bestuur van de Gebruikersvereniging zal zoeken naar een alternatieve datum of andere wegen waarlangs informatie-uitwisseling en besluitvorming als vereniging en leden kan plaatsvinden.